Tin tức chung

Các thông tin phổ biến và các thông báo

DiscussionStarted byRepliesLast post
Hướng dẫn sử dụng Google Meet thực hiện phát vấn/vấn đáp dành cho sinh viên 0 Nghĩa Trần Đình
Hướng dẫn sử dụng Hệ thống học trực tuyến thực hiện phát vấn/vấn đáp dành cho sinh viên 0 Nghĩa Trần Đình
Hướng dẫn sử dụng Google Meet thực hiện phát vấn/vấn đáp dành cho giảng viên 0 Nghĩa Trần Đình
Hướng dẫn sử dụng Hệ thống học trực tuyến thực hiện phát vấn/vấn đáp dành cho giảng viên 0 Nghĩa Trần Đình
Hướng dẫn sử dụng website hoctructuyen.sgu.edu.vn cho sinh viên 0 Loan Phan
Hướng dẫn sử dụng website hoctructuyen.sgu.edu.vn cho giảng viên 0 Nghĩa Trần Đình
Thông tin đăng nhập 0 Nghĩa Trần Đình
THÔNG BÁO 0 Nghĩa Trần Đình
Khuyến cáo về nộp bài thi học kỳ ! 0 Loan Phan